Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2015

2175 67a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
slower

December 30 2014

slower
2979 e70d 500
Reposted fromrof rof viaaltaair altaair

December 24 2014

slower
3408 2449

December 11 2014

6612 6c07 500
slower

December 10 2014

slower
6733 7dd7 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayourtitle yourtitle
slower
Lgniemy do tych, którzy mają nas w dupie, nie interesują się nami, zwodzą nas, tylko po to, aby potem nami wzgardzić. Odtrącamy tych, którzy chcą nam dać samo dobro, wziąć nas takimi, jacy jesteśmy, przyjąć nas z całym inwentarzem poszatkowania, posrania, nerwic i zaszłości.
— Jakub Żulczyk
slower
Ta pseudoartystyczna hołota, która stanowi jeden z głównych składników wielkomiejskich mętów inteligencji, to jest jedna z plag dzisiejszej ludzkości, ale niedługo już wymrze wraz z prawdziwą sztuką i jej twórcami. A zresztą kto dziś się nie nazywa artystą? Nawet złodziej czy oszust, nie mówiąc o innych uczciwych fachach, ma w tych czasach pretensję do tego tytułu. 
— witkacy
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacatherineee catherineee
slower
6643 a6ed
Reposted fromShini Shini viaBloodMoon BloodMoon
slower
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaburdel burdel
slower
5555 f900
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viafelicka felicka

December 09 2014

November 27 2014

slower
2497 6658 500

November 26 2014

slower
5457 874e
Reposted fromartiskuantis artiskuantis viaagta13 agta13

November 23 2014

slower

April 20 2014

slower

January 25 2014

slower
3923 6c9d 500
Reposted fromnoidea noidea
slower

Classical works of art brought to life

Reposted fromMigotliwa Migotliwa vianattaly nattaly
slower
4820 81fe 500
Reposted fromfelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl